ÜRÜNLER / KALDIRMA ve ÇEKTİRME EKİPMANLARI / POLYESTER SAPAN  
 

Polyester sapanlar, Avrupa Topluluğu standartı olan CEN standartına uygun, tonajlara göre düzenlenmiş renk kodlamalı olarak üretilmektedir. Bu sapanlar her tonajda kullanımı kolay, hafif emniyetli ürünlerdir. Ayrıca tüm malzemelerin üzerinde çalişma yük limiti(WLL) gösteren etiketler mevcuttur.

Bu etikette aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır:

• Kullanım uzunluğu(metre cinsinden)
• Üretim yılı
• Üretici kodu
• Geri dönüş takip kodu
• Kaldırma sapanının üretildiği norm
• Kaldırma şekillerine göre taşıma kapasitesi

Sapanların gözleri ana makineden farklı şekilde renklendirilmiş ve takviye edilmiştir. Konik ve büyük olmaları nedeni ile kanca üzerine kolaylıkla yerleştirilebilir. Polyester sapanlar herşeyden önce hafif ve kolay kullanışlıdır.

polyester-sapan

POLYESTER SAPAN KULLANMA BİLGİLERİ :

a) Düz Kaldırma : Sapanlar için kaldırma noktası,merkez ağırlık noktasının üzerine dik bulunmalıdır.

b) İki eşit boylu sapan ile kaldırma : Sapanlar için kaldırma noktası her iki yanda eşit bir şekilde merkez ağırlık noktasının üzerinde dik bulunmalıdır.Bu tip kaldırma şeklinde her iki sapanın da aynı hammaddeden imal edilmiş olması gereklidir.

(Eşit esneme değerleri bakımından)

c) Üç ya da dört sapanla kaldırma : Sapanlar için kaldırma noktaları,aynı düzlem üzerinde merkez üzerinde merkez ağırlık noktasının etrafına dağılmış olmalıdır ve üzerinde dik bulunmalıdır.

*Kesinlikle kaldırma acısı A ya dikkat ediniz.Bu acı ne kadar büyük olursa sapanın taşıma kapasitesi o kadar düşer.60° nin üzerindeki açıya müsaade edilmemektedir !

*Üç ve dört sapanlı kaldırma sapanlarında, dengesiz yüklemelerde en büyük açıya bağlı olarak,sadece iki sapanlı sistemdeki açıdan hesap yapılmalıdır.

*İki sapanlı sistemde eşit olmayan açılar var ise,tek bir sapanın taşıma kapasitesi temel olarak alınmalıdır.

*Kaldırma sapanları tam genişlikleri ile taşıyacak şekilde tespit edilmelidir.

*Hiçbir şekilde sapanların dikiş yerlerini,kanca bölgesine veya diğer kaldırma düzeneklerine denk getirmeyiniz.

*Etiketin hasar görmesini engelleyiniz.

*Yükün kaldırılması için birden fazla sapan kullanılırsa bu sapanların aynı hammaddeden olması gereklidir.

Polyester Sapanların Kimyasallar ile birlikte kullanılması :

Polyester sapanların üretildiği maddeler (PES-PA-PP) hem fiziksel bakımdan,hem değişik direnç özellikleri bakımından kimyasal etkilere karşı farklılık göstermektedir.

Polyester ; Daha çok aside dayanıklıyken,Poliyamid;daha ziyade bir çok eriyiğe dayanıklıdır.

Polipropilen ; Hem bir çok aside ,hem de bir çok eriyiğe karşı dayanıklık göstermektedir.

Uyarı ; Bütün sapan materyalleri,konsantrasyona bağlı olarak kimyasallar,sıcaklık ve kullanım süresi sonucunda hasar görebilir,ya da taşıma kapasiteleri bakımından önemli ölçüde düşüş gösterebilir.

Eğer polyester sapanlarınız kimyasallara maruz kalırsa satıcınızdan mutlaka yardım isteyiniz!!!

Kaldırma sapanlarınız kimyasallar ile temas ettiyse,hemen temiz su veya uygun başka bir madde ile yıkamaya tabi tutunuz.Bu esnada söz konusu çalışma ve güvenlik kurallarına uyunuz.

Zararsız asit ve eriyik çözeltileri bile,buharlaşma sayesinde sapanda konsantre olup hasara yol açabilirler.

Polyester Sapanların sıcaklık aralıklarında kullanımı:

Polyester (PES) ve Poliyamid (PA) -40 C° ile +100 C°

Polipropilen (PP) – 40 C° ile +80 C° arasında kullanılmalıdır.

Polyester Sapanlarda Esneme ;

PES hammaddelerinden yapılmış tekstil kaldırma kayışları, kimyasal sıcaklık ve Kullanım şekillerine göre esneme farklılıkları gösterirler.

Polyester(PES) %1-1,5 yaklaşık esneme değerindedirler.

Düzenli Kontroller :

Standarda uygun olarak polyester sapanlar en geç bir senelik aralıklarla uzman kişilerce kontrol edilmelidir. Sapanların kullanım amaçlarına bağlı olarak kontrollerin bir yıldan daha kısa süre de yapılması gerekli olabilir. Bu özellikle yoğun kullanımda, artmış aşınmada, korozyonda veya ısınma etkisinde yada işletme kullanımında hasar tehlikeler söz konusu olduğunda gereklidir. Kullanım süresi boyunca ,kaldırma sapanının daimi,güvenli kullanımını etkileyecek hasarların ortaya çıkarılması bakımından,kullanıcı tarafından düzenli görsel kontroller yapılmalıdır.Bu kontroller tüm bağlantı ekipmanlarını da kapsamalıdır.Eğer kullanım özelliği bakımından herhangi bir şüphe bulunuyorsa,bunun yanı sıra taşıma kapasitesini etkileyebilecek hasar durumları veya özel durumlar söz konusu olduktan sonra sapan ve ekipmanlar uzman bir kişi tarafından kontrol edilmek üzere kullanım dışı bırakılmalıdır.

Kaldırma sapanlarını daimi, güvenli kullanımını olumsuz etkileyen hatalar ve hasarlar için

Örnekler şunlardır; Yüzeyde aşınma yerleri, boylamasına ve çapraz kesikler, sapan kenarlarında kesikler ve aşınma yerleri,kaçıklar veya düğümler,hasar görmüş ve deforme olmuş diğer birleştirme aksamları.

ÖNEMLİ UYARILAR ;

1-Yükün ağırlığı ve ağırlık merkezi bilinmelidir.

2- Vinç operatörü kaldıracağı yükün ağırlığını bilmelidir.

3-Sapan ağırlık tablosuna göre sapan seçimi yapınız.

4-Vinç kancası ağırlık merkezi üzerine dikey olarak inmelidir.

5-Yükün doğru şekilde sapanlanması gereklidir.

!!! Eğer yükler yanlış sapanlanırsa kayabilir yada düşebilir.

Düşen bir yük ağır yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olabilir.

6-Yükün sapanlanmasından yükün çevresinde kalan riskli bölge terk edilmelidir.

7-Sapanlamayı yapan kişilerle iletişim sağlanmalıdır,Nakliye bölgesinde bulunan ve işi olmayan kişilerin uyarılması gereklidir.

8-Vinç operatörüne belirgin işaretler verilmelidir.(Bu iş bir kişi tarafından yapılmalıdır.)

9-Denemek amacıyla yapılan kaldırmada aşağıdaki maddelere dikkat edin.

*Yük başka bir yere takılıyor mu?

**Yük terazide mi?

***Bütün sapanlar eşit bir biçimde yükü taşıyor mu?

10-Eğri ve dengesiz sarkan yükleri indirip yeniden düz olarak sabitleyin,

11-Yükün indirilmesi sapanlamayı yapanın talimatına göre yapılması gereklidir.

12-Yükün devrilmesine ya da dağılmasına karşı önlem alınmalıdır.

13-Kullanılmayan sapanların yükün üzerinde sarkık vaziyette bırakılmaması gereklidir.Kaldırma işlemi yaparken başka noktalara takılabilir.

14-Koparmaları ve ani hareket yüklenmelerini engelleyiniz.

15-Yük,kaldırma sapanının altında iken çekmeye çalışmayınız.

16-Yükü,asla kaldırma sapanının üzerinde sürüklemeyiniz.

17-Kaldırma sapanlarını pürüzlü yüzeylerin üzerinde sürüklemeyiniz.

18-Yükü asla kaldırma sapanına asılı vaziyette uzun süre bekletmeyiniz.

19-Keskin kenarlar veya kaba yüzeylere sahip yüklerde kaldırma sapanları,sapana zarar verebilecek bölgeler koruma altına aldıktan sonra kullanılmalıdır.

Kenar radyüsü ,kaldırma sapanı kalınlığından daha küçükse,keskin bir kenar söz konusudur.

20-Keskin kenarlarda kılıflar kullanın PVC ve PU kılıflar sadece kaba yüzeylerde sürtünme koruması sağlar(keskin kenarlardan korunmazlar)

21-Kaldırma sapanları düğümlü ve dönük vaziyette yüke maruz bırakılmaz.Sapan gözleri bir birinin içinden geçilerek yada düğümlenerek uzatılmamalıdır.

22.Kesme,taşlama veya kaynak çalışmalarında kaldırma sapanları kıvılcım sıçramalarına karşı korunmalıdır.

POLYESTER SAPANLARIN TEMİZLENMESİ ;

Temiz su ile ,kimyasal katkı olmadan temizlenmelidir.

Kullanım sırasında yada temizlenme sırasında ıslanmış olan kaldırma sapanları bir yere asılarak hava etkisiyle kurutulmalıdır.Doğal olamayan başka bir yöntem kullanılmamalıdır.

POLYESTER SAPANLARIN MUHAFAZA EDİLMESİ;

Kaldırma sapanları depolanmadan evvel,kullanımdan dolayı ortaya çıkmış olabilecek hasarları kontrol ediniz.Hasar görmüş sapanları depolamayınız.

Kullanılmayan sapanlar temiz,kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde depolanmalıdır.